Samenwerking onderzoeksproject Vincent van Goghs atelierpraktijk in context

Samenwerking onderzoeksproject Vincent van Goghs atelierpraktijk in context

Dit onderzoeksprogramma duurt enkele jaren en is opgezet in samenwerking met het Van Gogh Museum, het ICN en Shell Nederland. De medewerking van K. Kirsch concentreert zich op het analyseren van de materiaaltechnische opbouw van schilderijen van tijdgenoten van Van Gogh. Er wordt gekeken naar de samenstelling van de verflagen. Hiervoor worden verfmonsters genomen en dwarsdoorsnedes gemaakt. Met behulp van optische microscopie en een elektronenmicroscoop worden de lagenopbouw en de pigmenten beschreven en geanalyseerd.

Links

www.icn.nl
www.vangoghmuseum.nl
www.shell.com

Sluiten
Kathrin Kirsch, Andreas Siejek, Hrsg. Ingo Sandner, Die Unterzeichnung auf dem Malgrund - Graphische Mittel und Übertragungsverfahren im 15.-17.Jahrhundert, Kölner Beiträge zur Restaurierung und Konservierung von Kunst- und Kulturgut, Band 11 2004, Anton Siegl ISBN 3-935643-13-6.