Onze services

Conservering en restauratie van schilderijen en beschilderde oppervlakken

Voorafgaand aan acceptatie van een opdracht verrichten wij een vooronderzoek waarin wij de materiaaltechnische aspecten, de staat van het kunstwerk en de schadeproblematiek analyseren. Wij hanteren in onze werkzaamheden altijd een integer herstel van de authenticiteit van het kunstwerk als richtlijn. Voor alle maatregelen die wij treffen, geldt dat wij naar reversibiliteit streven. Dat wil zeggen dat wij de materialen die wij tijdens een behandeling gebruiken, nadien weer zo eenvoudig mogelijk en zonder aantasting van het kunstwerk kunnen verwijderen.

Uiteraard houden wij rekening met uw specifieke wensen en eisen. Op basis van onze analyse ontvangt u een vrijblijvend materiaal- en toestandstechnisch rapport met een bijbehorend behandelingsconcept en een kostenraming.

Het vooronderzoek vindt plaats in ons atelier in Amsterdam, tenzij dit absoluut niet mogelijk is. Wij vragen u zelf zorg te dragen voor vervoer van objecten van en naar de werkplaats.

Preventieve conservering

Wij adviseren u over een gedegen art handling om schade en verval op lange termijn zo goed mogelijk tegen te gaan. Hierbij kijken wij niet alleen naar de klimaatomgeving, maar ook de wijze van inlijsting, de wijze van ophanging en andere omgevingsfactoren komen aan bod.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om voor een grotere groep schilderijen een conditieopname te doen.

Bruikleenverkeer en tentoonstellingsbegeleiding

Elk transport van een kunstwerk brengt risico’s met zich mee en betekent stress voor het object. Vanuit verzekeringstechnische invalshoek is het daarom van belang om de toestand van het kunstwerk in kaart te brengen en te monitoren. Voor en na elk transport stellen wij dan ook een conditierapport op. Tijdens het transport en vooral tijdens het in- en uitpakken en installeren van het object, zijn wij aanwezig om het kunstwerk te beschermen tegen onverwachte situaties. Mochten zich problemen voordoen, dan kunnen wij eventuele beschadigingen direct detecteren en kunnen wij snel en professioneel handelen. Ook kunnen wij eventuele eerste hulp maatregelen treffen.

Neem voor meer informatie contact met ons op via +31 (0)20 427 57 47 of +31 (0)6 11355389 of stuur een email naar info@restauratieatelieramsterdam.nl. Afhankelijk van uw vraag kunnen wij een op maat gemaakte offerte sturen.

Onderzoek

Conservering en restauratie vraagt niet alleen praktische vaardigheden maar ook inzicht in gebruikte materialen, hun technieken, verouderingseigenschappen en wetenschappelijke kennis. Binnen het vak van conservering en restauratie speelt onderzoek een steeds belangrijker rol. Kennis over en inzicht in bijvoorbeeld oorzaken en processen van verval is dankzij wetenschappelijk onderzoek toegenomen. Ook worden onderzoeken gedaan naar nieuwe materialen en technieken die relevant zijn voor de restauratie praktijk.

Restauratieatelier Amsterdam zelf biedt onderzoek op het gebied van digitale (macro)fotografie, UV-fluorescentie fotografie. Ook horen het nemen van verfmonsters en het maken van verfdwarsdoorsneden tot de mogelijkheden. Voor specifieke pigment- en bindmiddelanalyses of Röntgenonderzoek werken wij samen met externe laboratoria en experts.

Er wordt interdisciplinair samengewerkt o.a. met conservation scientists, natuurwetenschappers en kunsthistorici.

Sluiten
Kathrin Kirsch, Andreas Siejek, Hrsg. Ingo Sandner, Die Unterzeichnung auf dem Malgrund - Graphische Mittel und Übertragungsverfahren im 15.-17.Jahrhundert, Kölner Beiträge zur Restaurierung und Konservierung von Kunst- und Kulturgut, Band 11 2004, Anton Siegl ISBN 3-935643-13-6.