Home

Restauratieatelier Amsterdam is gespecialiseerd in conservering en restauratie van schilderijen en beschilderde oppervlakken uit alle tijdvakken. Daarnaast adviseren wij over preventieve maatregelen voor een goed behoud van uw kunstwerken en bieden wij services op het gebied van schaderapportages voor verzekeringen, bruikleenverkeer en tentoonstellingsbegeleiding. Wij bieden ook service op het gebied van onderzoek, al dan niet in samenwerking met externe laboratoria

In onze restauratiewerkzaamheden staan het object (en de bijbehorende restauratiegeschiedenis) centraal en richten wij ons op het bewaren en herstellen van de authenticiteit van het kunstwerk. Hierbij trachten wij de intentie van de kunstenaar (weer) zichtbaar te maken. Het respect voor en de acceptatie van de natuurlijke veroudering van de materialen, zijn voor ons belangrijke criteria in de omgang met een object.
portret

Kathrin Kirsch

Kathrin Kirsch

In ons werk putten wij uit ons enthousiasme voor het vak en onze jarenlange ervaring en opgebouwde expertise. Kennisvermeerdering en het uitwisselen en volgen van nieuwe ontwikkelingen binnen het vak, hebben voor ons dan ook hoge prioriteit. Bij complexe (restauratie)problematiek is mogelijk wetenschappelijk onderzoek nodig dat wij extern of in samenwerking laten uitvoeren. Daarnaast maken wij dankbaar gebruik van ons (internationale) netwerk van diverse experts in het vakgebied. Deze interdisciplinaire samenwerking verzekert u van goed doordachte adviezen en concepten en maakt een optimale behandeling mogelijk.

Ons atelier is prima bereikbaar met auto of vrachtvervoer en biedt tevens ruimte aan grote objecten. Deze werkplaats voldoet aan alle kwalitatieve randvoorwaarden om uw eigendommen op de best mogelijke manier te behandelen.

Sluiten
Kathrin Kirsch, Andreas Siejek, Hrsg. Ingo Sandner, Die Unterzeichnung auf dem Malgrund - Graphische Mittel und Übertragungsverfahren im 15.-17.Jahrhundert, Kölner Beiträge zur Restaurierung und Konservierung von Kunst- und Kulturgut, Band 11 2004, Anton Siegl ISBN 3-935643-13-6.