Restauratie Anatomische les van Dr. Sebastiaen Egbertsz. De Vrij (1619)

Restauratie Anatomische les van Dr. Sebastiaen Egbertsz. De Vrij (1619)

Onderwerp

Restauratie van het schilderij Anatomische les van Dr. Sebastiaen Egbertsz. De Vrij (1619) van Nicolaes Eliasz, genoemd Pickenoy.
Eigenaar: Amsterdams Historisch Museum.

Doelstelling

Het verwijderen van verkleurde oude vernislagen en overschilderingen (esthetisch verbeteren) en het zoveel mogelijk terugbrengen in originele staat, waarbij wij de originele verflaag zoveel mogelijk te voorschijn wilden halen en laten spreken.

Aanpak

Wij startten met een uitgebreid vooronderzoek om de toestand van het origineel in kaart te brengen, waarbij wij ook de omvang en oplosbaarheid van oude retouches en vernislagen bekeken. Daarna stelden wij een behandelingsconcept op. Tijdens het vooronderzoek maakten wij gebruik van verschillende methodes en bekeken wij het schilderij in normaal daglicht, onder de microscoop en bij UV-licht. Ook maakten wij röntgenopnames van het gehele werk. Historische gegevens zoals de restauratiegeschiedenis (zover bekend) leverden ons de benodigde aanvullende informatie. Het behandelingsconcept beoogde alle niet originele lagen – zoals diverse vernislagen, overschilderingen en vullingen – te verwijderen. Tijdens de restauratie en bij belangrijke beslismomenten overlegden wij regelmatig met de conservatoren van het museum.

Resultaat

Na de voltooiing van de restauratie werd het schilderij voor het eerst aan het publiek getoond in de tentoonstelling “Dutch Portraits: The Age of Rembrandt and Frans Hals” in de National Gallery in Londen (juli tot september 2007). Vanaf oktober 2007 tot januari 2008 was het schilderij te bezichtigen in het Mauritshuis in Den Haag tijdens de tentoonstelling “Hollanders in Beeld”.

Sluiten
Kathrin Kirsch, Andreas Siejek, Hrsg. Ingo Sandner, Die Unterzeichnung auf dem Malgrund - Graphische Mittel und Übertragungsverfahren im 15.-17.Jahrhundert, Kölner Beiträge zur Restaurierung und Konservierung von Kunst- und Kulturgut, Band 11 2004, Anton Siegl ISBN 3-935643-13-6.